Pavel Červenka (*1.7.1986) Od malička se pohyboval v těsné blízkosti řemesla varhanářského, které do Jakubovic opět navrátil jeho otec Ivan Červenka. Proto tedy v letech 2001-2005 studoval na Střední odborné umělecké škole varhanářské v Krnově, kterou úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Po studiu pracoval jako truhlář ve výrobě euro-oken a od roku 2010 působí jako varhanář v rodinné firmě Červenkovi. Zde se věnuje především výrobě dřevěných píšťal a jiných dřevěných částí varhan, nebo jejich restaurování.