Ivan Červenka se narodil v roce 1955 do muzikantské rodiny. Jeho otec, vyučený klavírník, byl vášnivým hráčem na akordeon. Proto po ukončení základní školy Ivan Červenka dlouho nepřemýšlel a šel studovat učební obor mechanik klávesových hudebních nástrojů v Hořovicích. Po absolvování učebního oboru a následně vojenské základní služby se stává zaměstnancem opravny hudebních nástrojů v Jakubovicích, kde až do roku 1991 opravuje akordeony, flašinety, hrací stroje i kostelní varhany. Na podzim roku 1991 společně s manželkou zakládají firmu, která se zabývá opravami kostelních varhan. V roce 2000 získává Ivan Červenka povolení Ministerstva kultury České republiky na restaurování kulturních památek v rozsahu restaurování nástrojových částí klasických píšťalových varhan od roku 1700. V současné době se ve varhanářské dílně opravují hlavně varhany s mechanickou trakturou a příležitostně i flašinety a orchestriony. Ivan Červenka se rovněž zabývá stavbou nových varhan.